43238 - Η προοπτική

Ν. Λυγερός

Η προοπτική
του μέλλοντος
είναι μια μορφή
βαθύτητας
σ’ ένα χρονικό
πλαίσιο
διότι
λειτουργεί
και πάνω
στις υπερδομές
που έχουν
σχέση
με τον Χρόνο
κι όχι
μόνο
με αυτές
της πολυκυκλικότητας
αφού δεν υπάρχει
διαχωρισμός
φωτός.