43245 - Με τις κλειστές

Ν. Λυγερός

Με τις κλειστές
καμπύλες
του Χρόνου
μπορείς
να φανταστείς
διαφορετικά
τα χρονικά
δεδομένα
και να δεις
τον κόσμο
με πλάγια
σκέψη
αφού
επιτρέπεται
η θεωρητική
επιστροφή
προς
το παρελθόν.