43250 - Τώρα

Ν. Λυγερός

Τώρα
που ζήσατε
και την απελευθέρωση
του πατέρα
είναι ακόμα
πιο κοντά
και πάντα
μαζί
δίχως
να γονατίσετε
αφού
αποτελείτε πια
παράδειγμα
προς μίμηση
για τους μικρούς
ανθρώπους
που είναι
κομμάτια
της
αγάπης του.