43259 - Όταν είμαστε

Ν. Λυγερός

Όταν είμαστε
μαζί
ακόμα
και στα δύσκολα
λειτουργούμε
σαν μια
ψυχή
που έχει
πολλά
σώματα
και αυτό
μας δίνει
τεράστια
δύναμη
για να προσφέρουμε
στους άλλους
που έχουν
ανάγκη
τη βοήθεια μας.