43263 - Όταν έχεις αποστολή

Ν. Λυγερός

Όταν έχεις αποστολή
να συνεχίσεις
το έργο
του Χριστού
δεν σταματάς
στις δυσκολίες
αντιθέτως
τις ξεπερνάς
για να δείξεις
το παράδειγμα
στους άλλους
που δεν ξέρουν
ότι γίνεται
να παλέψουν
για να καταφέρουν
την υλοποίηση
αδιανόητων
στόχων.