43267 - Κανένας

Ν. Λυγερός

Κανένας
δεν έχει
ξεχάσει
πως ανεβαίνουμε
πάνω στα θρανία
την ώρα
της ανάγκης
χωρίς ποτέ
να υπολογίζουμε
κάτι
διότι ξέρουμε
πως είναι
το πρέπον
κι ότι
δεν υπάρχει
κανένας
συμβιβασμός
με την κοινωνία
της λήθης.