43278 - Την Κυριακή

Ν. Λυγερός

Την Κυριακή
που θα βρεις
και πάλι
τον υιό σου
και τη γυναίκα σου
στη γη σου
που παραμένει
σκλαβωμένη
να ξέρεις
ότι θα συνεχίσουμε
τον αγώνα
για την απελευθέρωση
έτσι ώστε
να δεις
επιτέλους
την ελευθερία
στο αγαπημένο σου
νησί σου,
Σαββή.