43280 - Εδώ και χρόνια

Ν. Λυγερός

Εδώ και χρόνια
παλεύουμε
στο πλευρό
των εγκλωβισμένων
γιατί
οι άλλοι
κοιτάζουν
μόνο
πώς να συνεχίσουν
τη ζωή τους
χωρίς
προβλήματα
κι είναι
έτοιμοι
να δεχτούν
οποιοδήποτε
σχέδιο
αλλά εμείς
παραμένουμε
μαζί.