43284 - Η καταγραφή

Ν. Λυγερός

Η καταγραφή
επιτρέπει
τη δημιουργία
ενός γεγονότος
εκεί όπου
υπήρχε
μόνο
ένα συμβάν
διότι
μπορεί
στη συνέχεια
να προκαλέσει
άλλη
διακλάδωση
όταν
κάποιος
επιλέξει
ότι έχει
σημασία
για το μέλλον.