43287 - Οι αποστολές

Ν. Λυγερός

Οι αποστολές
στα κατεχόμενα
συνεχίζουν
γιατί είναι
ο μόνος
τρόπος
να έχουν
συμπαράσταση
οι εγκλωβισμένοι
κι εσύ
δεν έχεις
πάει ακόμα
διότι
κρύβεσαι
πίσω
από την αδράνεια
μιας ζωής
χωρίς
υπερβάσεις.