43290 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
θέμα
προσευχής
η αλλαγή
του κόσμου
γι’ αυτό
μην περιμένεις
να γίνει
κάτι
αν κι εσύ
δεν συμμετέχεις
ενεργά
στις δράσεις
που προκαλούν
το έργο
της Ανθρωπότητας
χάρη
στις υπερβάσεις
και τις θυσίες.