43299 - Καμιά άρνηση

Ν. Λυγερός

Καμιά άρνηση
της ύπαρξης
των γενοκτονιών
δεν είναι
αποδεκτή
από εμάς
διότι
η αναγνώριση
είναι πια
Δικαίωμα
Ανθρωπότητας
και τίποτα
λιγότερο
για το μέλλον
του αγώνα
της πολυκυκλικότητας.