43308 - Η μουσική ως τεχνητή γλώσσα

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Όσο κι αν φαίνεται παράδοξο, η μουσική είναι η πιο παλιά τεχνητή γλώσσα που έχει επινοήσει η Ανθρωπότητα. Αρχικά βασίζεται στη φυσική και στα μαθηματικά και στη συνέχεια η σύνθεσή της έχει έναν καθαρό τελεολογικό στόχο. Η αλλαγή φάσης έγινε από τη γραφή για όργανα χωρίς να υπάρχει πια ανθρωπινή φωνή. Διότι η σύνθεση δεν ήταν πια μια απλή καταγραφή μιας ανθρώπινης προσπάθειας, αλλά η δημιουργία ενός κώδικα που μπορούσε να ζήσει από μόνος του από τη στιγμή που υπήρχαν όργανα που επέτρεπαν την ερμηνεία του. Αυτή την περίοδο όμως ζούμε μια δεύτερη αλλαγή φάσης που μπορεί στη συνέχεια να γίνει και αλλαγή κύκλου με την ψηφιακή ερμηνεία των υπολογιστών. Διότι τώρα η σύνθεση μπορεί να γίνει χωρίς τη χρήση κλασσικών οργάνων. Μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το όργανο προετοίμαζε αυτή την επανάσταση. Αλλά τώρα μπορούμε να συνθέσουμε παρτιτούρες που είναι απελευθερωμένες από τα όργανα κι αυτό αποτελεί αναλογία με τις τεχνητές γλώσσες στην πληροφορική που δεν εξαρτώνται από τους ομιλητές. Επίσης η γραμματική και το λεξιλόγιο έχει αλλάξει ελάχιστα και μπορούμε εύκολα να διαβάσουμε παρτιτούρες του παρελθόντος κι αυτό παραδόξως δίνει το στίγμα μιας παγκοσμιότητας της μουσικής γραφής και κατά συνέπεια πρώτο παράδειγμα παγκόσμιας γλώσσας.