43311 - Το παραμύθι

Ν. Λυγερός

Το παραμύθι
της Δανίας
έλεγε
περισσότερα
από αυτά
που νόμιζες
γιατί έκανε
αναφορά
σ’ εκείνο
το μπιζέλι
που χαρακτήρισε
την πριγκίπισσα
αλλά
και το ευγενικό
στοιχείο
του πνεύματος
του συγγραφέα.