43313 - Τα σύννεφα

Ν. Λυγερός

Τα σύννεφα
θύμιζαν
τα χιόνια
και ο ουρανός
τη θάλασσα
εκείνης
της περιοχής
όπου ο ήλιος
ήταν μυστικός
γιατί οι άλλοι
τον ξεχνούσαν
έξι μήνες
και ζούσαν
μόνο
με τα άστρα
της αιωνόβιας
ημέρας.