43329 - Όλο το παραμύθι

Ν. Λυγερός

Όλο το παραμύθι
γράφτηκε
στο αεροπλάνο
για να συνεχίσει
το μήνυμα
των κινήσεων
και της σιωπής
έτσι ώστε
ο καθένας
να το νιώθει
δικό του
ακόμα
κι αν δεν ανήκει
σε κανέναν
επειδή
είναι
της Ανθρωπότητας.