43334 - Μην αφήνεις

Ν. Λυγερός

Μην αφήνεις
κανένα
πίσω
όταν αντιμετωπίζεις
τη βαρβαρότητα
γιατί αλλιώς
θα αφήσεις
νεκρούς
πίσω σου
αφού
θα τους εξοντώσει
σε κάθε
περίπτωση
γιατί
κάθε μονάδα
είναι στόχος
επειδή
μισεί
τους Αθώους.