43335 - Σ’ εκεινο το χωριό

Ν. Λυγερός

Σ’ εκεινο το χωριό
όπου όλα
ήταν πέτρινα
υπήρχαν
ψυχές
που ήθελαν
να ζήσουν
ελεύθερες
αλλά
η βαρβαρότητα
ήθελε
να νεκρώσει
τα πάντα
και μόνο
ο μουσικός
της ξέφυγε
επειδή
ήταν
απομονωμένος.