43345 - Σ’ ένα γεύμα

Ν. Λυγερός

Σ’ ένα γεύμα
με σολωμό
Φινλανδίας
και νερό
Νορβηγίας
ακολουθείς
μια άλλη
μαγειρική
που προσέχει
κάθε λεπτομέρεια
ποιότητας
για να εξασφαλίσει
ότι το έργο
συνεχίζεται
χωρίς παύση
λόγω ανάγκης
Ανθρωπότητας.