43352 - Με το βέλος

Ν. Λυγερός

Με το βέλος
του Χρόνου
εντοπίζεις
κατεύθυνση
αλλά
χρειάζεται
βαθύτητα
για να δεις
πώς λειτουργεί
με τις σκέψεις
που παραμένουν
κρυφές
από την ανάλυση
που δεν ξέρει
από σύνθεση
διότι ανοίγει
όλες τις οπές
της δομής
του έργου.