43353 - Για τη βαθύτητα

Ν. Λυγερός

Για τη βαθύτητα
χρειάζεσαι
αναλλοίωτα
του Χρόνου
κι ένα φορμαλισμό
ασυμμετρικό
για να βρεις
στοιχεία
της δομής
που υπερστηρίζεται
από την υπερδομή
έτσι το χωρικό
δεν επαρκεί
αν δεν συμπληρωθεί
από το χρονικό
για να μπορέσει
ν’ αντέξει
τις μεταθέσεις
της Σχετικότητας.