43356 - Ο πύργος του Eiffel

Ν. Λυγερός

Ο πύργος του Eiffel
με τη βαθύτητα
δεν είναι πια
μια δαντέλα
μετάλλου
που επιτρέπει
στον άνεμο
να τη διαπεράσει
αλλά το βάθος της
μετατρέπεται
σε μορφή
αντίστασης
στον άνεμο
που πατά
τόσο θεμελιακά
που δημιουργεί
τη χαρακτηριστική
καμπυλότητα.