43357 - Η ποίηση

Ν. Λυγερός

Η ποίηση
ως μορφή
αντίστασης
στη βαρβαρότητα
έχει μέσα της
την αποτελεσματικότητα
της αλήθειας
που ξεπερνά
τα όρια
της φαντασίας
χάρη
στη βαθύτητα
γι’ αυτόν
τον λόγο
δες
το ύψος της
για να βρεις
το μέλλον
της γραφής.