43358 - Χάρη στον Roland

Ν. Λυγερός

Χάρη στον Roland
με την θεωρία
Σχέσεων
μπορείς
επιτέλους
να ανακαλύψεις
ότι το παρελθόν
είναι η βαθύτητα
του μέλλοντος
κι ότι το μέλλον
είναι η βαθύτητα
του παρελθόντος
δίχως
να έχεις
ανάγκη
από παρόν
για τη θεμελίωση
των δομών τους.