43364 - Το λεξιλόγιο

Ν. Λυγερός

Το λεξιλόγιο
μιας γλώσσας
είναι η μνήμη
της Ανθρωπότητας
που εμπλουτίζει
την ανθρώπινη
νοημοσύνη
με το βάθος
του Χρόνου
γιατί τα ρήματα
έχουν
μεγάλη
φθορά
λόγω
χρήσης
σε πλαίσιο
καθημερινότητας,
γι’ αυτό
μην ξεχνάς
το μέλλον.