43372 - Η κίνηση

Ν. Λυγερός

Η κίνηση
είναι μόνο
στιγμή
ενώ
η πράξη
δημιουργεί
γεγονός
που λειτουργεί
καταλυτικά
για ν’ αλλάξει
η πραγματικότητα
που φαινόταν
δεδομένη
πριν την ενεργοποίηση
ενός κατάλληλου
εργαλείου
της ανθρώπινης
νοημοσύνης.