43373 - Πάρε

Ν. Λυγερός

Πάρε
την έννοια
της γειτονιάς
για να φανταστείς
τη στιγμή
και να γίνει
γεγονός
που διαμορφώνει
την κατάσταση
χάρη
στο πάχος του
επειδή
αυτό
είναι
απαραίτητο
για ν΄ ανήκει
στη βαθύτητα
που θέλει
η Ανθρωπότητα.