43375 - Ακόμα και η γειτονιά

Ν. Λυγερός

Ακόμα και η γειτονιά
του παρόντος
δεν ανήκει
στο παρόν
όπως και αυτό
της στιγμής
δεν της ανήκει
διότι
το πάχος
του χρόνου
είναι πάντα
απαραίτητο,
άσε
λοιπόν
τη σημειακή μάζα
γιατί είναι
παράλογη
ως οντότητα
και σκέψου
τη μοναδολογία.