43376 - Αν θέλεις

Ν. Λυγερός

Αν θέλεις
να μιλήσεις
για τη βαθύτητα,
θα χρειαστείς
το πάχος
του χρόνου
διότι
είναι
και εργαλείο του
και όχι μόνο
ίχνος
περάσματος
αλλά
σφραγίδα
που δείχνει
το μέλλον
ακόμα
και μέσα
στο παρελθόν.