43377 - Οι πληροφορίες

Ν. Λυγερός

Οι πληροφορίες
ενσωματώνονται
σε μία δομή
πιο πλούσια
χάρη
σε μία έννοια
ανάλογη
της γεννήτριας
συνάρτησης
που αποθηκεύει
τα πάντα
για να δημιουργήσει
ένα εργαλείο
του άπειρου
που έχει
βαθύτητα
διότι
δεν εξαρτάται
μόνο
από στιγμές.