43388 - Τα τρία γκαρσόνια

Ν. Λυγερός

Τα τρία γκαρσόνια
της Λεμονιάς
είχαν παλέψει
ενάντια στο Σχέδιο Ανάν
για να απορριφθεί
από τους δικούς τους
και να αποφευχθεί
η αρπαγή της Κύπρου
έτσι χάρηκαν
ακόμα περισσότερο
όταν έμαθαν
στρατηγικά δεδομένα
για τη δομή του
και για τις δεσμεύσεις
που θα προκαλούσε
η εφαρμογή του
πάνω στον πληγωμένο
Ελληνισμό
διότι δικαιώθηκαν
μετά από χρόνια.