43394 - Με το πάθος

Ν. Λυγερός

Με το πάθος
του Γιώργου
και της Ειρήνης
μπήκαμε
στο σχολείο
του Λονδίνου
για να κάνουμε
τα πρώτα
βήματα
του Ελληνισμού
για να προετοιμάσουμε
τα άλλα
της έξυπνης
παιδείας
έτσι ώστε
ν’ αγγίξουμε
τους γονείς
των μικρών
ανθρώπων.