43421 - Ο αγώνας του Σάκη

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας του Σάκη
στις Βρυξέλλες
είναι που δημιούργησε
το ιδανικό πλαίσιο
για τη χαρά
που ζήσαμε
για την αιωνόβια
γενοκτονία
που δεν ξεχάσαμε
ενώ αυτό ήθελε
η βαρβαρότητα
αλλά τώρα ξέρουμε
πως η ομογένεια
είναι ικανή
ν’ αντισταθεί στη λήθη
αποτελεσματικά
ακόμα κι αν δεν έχει
καμιά κρατική
υποστήριξη.