43424 - Η δύναμη της ομάδας

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Η δύναμη της ομάδας
φάνηκε στις Βρυξέλλες
όταν χρειάστηκε
να ενισχύσουμε
τις προσπάθειες
των Ελλήνων
του Πόντου
για την εκατονταετία
της γενοκτονίας
διότι εκεί
ο καθένας έπαιξε
τον ρόλο του
με συντονισμένο τρόπο
για να ξεπεράσουμε
τις δυσκολίες
που προκαλούν
η ουδετερότητα
και η βαρβαρότητα
για τα θύματα.