43426 - Όταν ακούμε

Ν. Λυγερός

Όταν ακούμε
τον Υπουργό
Πολιτισμού
να μιλά
ξεκάθαρα
για τη γενοκτονία
των Ελλήνων
του Πόντου
ξέρουμε
ότι έχουμε
περάσει
στο επόμενο
στάδιο
της διεθνοποίησης
του αγώνα
της αναγνώρισης
και της διαδικασίας
διόρθωσης
των γενοκτονιών.