43429 - Οι μαθητές της Γερμανίας

Ν. Λυγερός

Οι μαθητές της Γερμανίας
ήρθαν στο Βέλγιο
για να ενισχύσουν
τον αγώνα
της εκατονταετίας
διότι κατάλαβαν
πόσο σημαντικό είναι
να ενισχυθεί
το κέντρο της Ευρώπης
την ώρα
που το κράτος
δεν κάνει
απολύτως τίποτα
για το θέμα
της αναγνώρισης
στο Εξωτερικό
έτσι βρεθήκαμε
όλοι μαζί
για το έργο
της Ανθρωπότητας.