43437 - Χαϊκού

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Σφάξε το καλοκαίρι
και δες το αίμα
να στάζει ήλιο.