43451 - Χαϊκού Πόντου

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Δεν ξεχνώ ποτέ
τους γενοκτονημένους
μέσα στη νύχτα.