43504 - Το Σύνταγμα

Ν. Λυγερός

Το Σύνταγμα
νίκησε
την προπαγάνδα
της κυβέρνησης
και έδειξε
με τον πιο τρανό τρόπο
τα όρια της.
Έτσι ο λαός
ο Ελληνικός
δεν έπεσε
στην παγίδα
του κενού
και ξεχώρισε
την ουσία
από το άδειο
και παρέμεινε
κουφός
στα λόγια
του κομματισμού.