43508 - Θα είμαστε μαζί

Ν. Λυγερός

Θα είμαστε μαζί
με τους υποψήφιους
που δεν υποστήριξαν
το Προσύμφωνο
των Πρεσπών
για ν’ απαλλαγούμε
από τη βαρβαρότητα
της ιδεολογίας τους
που συνεχώς
καταπατά
τα δικαιώματα
των Ανθρώπων
επειδή μισεί
την Ανθρωπότητα
εκ φύσης
αφού είναι εχθρός
του Ελληνισμού.