Χαϊκού Μακεδονίας. (haïku)

Μακεδονία
κι αν πέθανες με μας
θα ζήσεις πάλι.

Close Menu