Χαϊκού λαού. (haïku)

Αν κάνει κρύο
στην ψυχή ενός λαού
γίνε το φως του.

Close Menu