Χαϊκού Βίβλου. (haïku)

Αν ξεπεράσεις
το δέρμα της ψυχής σου
θα δεις τη Βίβλο.

Close Menu