Σε μια ζωή

Σε μια ζωή
συναντάς
χιλιάδες
άτομα
αλλά μόνο
μερικά
θα γίνουν
άνθρωποι
για σένα
και αυτό
επειδή
είσαι
ανθρώπινος
γι’ αυτό
μην αφήνεις
κανέναν
πίσω σου
γιατί
ο καθένας
είναι
πολύτιμος.

Close Menu