Χαϊκού Μοναχικού

Ο μοναχικός
με την Ανθρωπότητα
πάντα αγαπά.

Close Menu