Χαϊκού Σύννεφου

Το σύννεφό σου
στην αλήθεια βρίσκεται
στους ωκεανούς.

Close Menu