Χαϊκού Μηχανικού

Ο μηχανικός
βρήκε την απουσία
του άλλου θεού.

Close Menu