Χαϊκού διακλάδωσης

Διακλάδωσε
τα άπειρα σύμπαντα
μες στο γεγονός.

Close Menu