Χαϊκού Αποκάλυψης

Αποκάλυψε
το έργο της μνήμης μας
στους μαθητές σου.

Close Menu