Χαϊκού Τόλμης. (haïku)

Πάντα ήθελες
την απελευθέρωση
ζήτα και τόλμη.

Close Menu